Åben virksomhed

 

 

 

 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 15. september 2018

 

Nu får du og dine forældre mulighed for at besøge en række virksomheder i Holbæk, som åbner dørene for alle 7.-10. klasses elever og deres forældre lørdag den 15. september 2018 i tidsrummet kl. 09.00-14.00. Formålet er at give dig og dine forældre mulighed for at få et nuanceret indtryk af brancher og virksomheder i Holbæk.

 

Åben Virksomhed er et samarbejde mellem Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Kommune, Uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Holbæk Kommune

 

Hvis du vil læse mere om, hvilke virksomheder du kan besøge og hvornår finder du kataloget her.

 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 31. august kl. 18.00.

Vejledning

Vejledning

UU Holbæk tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge. Vi er en del af Uddannelse til alle unge og vejleder om ungdomsuddannelse og job til elever i grundskolens 7. til 10. klasse.

Vi vejleder også unge mellem 15 og til og med 24 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Alle unge i denne aldersgruppe har en uu-vejleder. Hvis du går i grundskolen, kender du måske allerede din uu-vejleder og hvis du er gået ud af grundskolen, har du også altid mulighed for at kontakte din uu-vejleder.

Du kan læse mere om vejledningen her

Ungdomsvejledning

Læs mere her

Udannelsesmuligheder

Uddannelsesmuligheder

Det kan være svært at overskue, hvilke muligheder du har efter 9. og 10. og klasse. Vil du i gang med en erhvervsuddannelse eller har du planer om at ville på gymnasiet. Måske ved du slet ikke, hvad du vil eller kender ikke til de muligheder der er.

Det kan også være, at du har faglige eller sociale problemer i skolen. Eller er sakket bagud med for meget fravær og har mistet lysten til uddannelse. Så er der flere forskellige alternative muligheder for uddannelse.

På disse sider guider vi dig til gode steder, hvor du kan få inspiration til dit uddannelsesvalg og du kan læse om de muligheder du har, hvis du har brug for at gå en anden vej.

Læs mere her